Archív  
 
Státní zločinnost
 

      Den  9.  července se  málem  stal  svátkem  každého Čecha, právě tak jako 14. červenec pro  Francouze (prise de la Bastille), nebo  30. leden pro Němce (Machtergreiffung), nebo 7. listopad pro komunisty (Velká říjnová revoluce).

      Toho dne  - 9. července  - se Český parlament usnesl na zákoně,   jehož  preambuli psal poeta laureatus (ne-li jejich sbor), a svou osvíceností by mohla soutěžit s ústavou Sovětského svazu.   

      Parlament České republiky se toho dne  9. července L. P. 1993 usnesl  na zákoně,  v jehož  preambuli se praví:

      Vědom si povinností svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, Parlament konstatuje, že  Komunistická  strana Československa, její vedení i  členové jsou zodpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 – 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace,  za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství  direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a  prohlašuje,  že  ve své další činnosti  bude vycházet z tohoto zákona.

      Naši zákonodárci  museli napnout své mozkové buňky,  aby   přišli     s haldou  slov, která – jak se mělo ukázat, neznamenají mnoho, jest-li  vůbec něco.

Tento neobyčejný zákon prohlásil komunistický režim vinným (sine vindice nullo) m.j. za vraždění, fyzické a psychické mučení a žalářování… Za tyto zločiny jsou spoluodpovědní ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé. Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou. Odpor občanů proti tomuto režimu byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hoden úcty.

      V tom zákoně je toho ještě mnohem více.

      Víte kolik komunistických politiků, policajtů a jiných bylo od roku 1993 odsouzeno? Jeden. Stálo za to i jenom jednu minutu plýtvat čtením tohoto zákona?   A druhá otázka. Co se stalo s bratry Mašínovými;  chovali jsme se k nim s úctou?  

      V roce 1993 Parlament prohlásil komunistický režim za „zločinecký“. Tím je míněno období od „Vítězného února“ 1948  do 17. listopadu 1989. Klement Gottwald byl prvním prezidentem v tomto období. Jeho následovníci Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda a Dr. Gustáv Husák. Má-li zákon míti vůbec nějaký smysl, tito komunisté byli zločinci.

 

      Musím doznat, že tato jména vedle jmen T. G. Masaryka a Edvarda Beneše mně vždy připadala nějak urážlivě. Jelikož historie se nedá vymazat, parlament by měl přijmout novelu zákona z roku 1993, která by tyto dva druhy prezidentů nějak rozlišila.  Jelikož Masaryk má již přídomek Osvoboditel a Beneš Budovatel, navrhuji, aby těch pět  „prezidentů“  dostalo přídomek Zločinec. S ohledem na cizinu, písmeno „z“ za jménem by stačilo: Gottwald (z), Zápotocký (z), Novotný (z), Svoboda (z), Husák (z).

 
19. 07. 2005