Archív  
 
Detaily
 

Zdá se, že bývalý prezident Havel podepisuje dopisy, jejichž obsahu nerozumí a které mu strká k podpisu tatáž skupina historiků, která mu v roce 1990 poradila, aby se omluvil za provedení odsunu. V dnešních  Lidových novinách (18. 11. 2005) Václav Havel přiznává, že sice „není informován o detailech chystaného  typu zpřístupnění svazků StB“, ale přesto podepsal dopis adresovaný předsedovi vlády, jehož jedním ze signatářů je prof. Jan Křen a ve kterém se žádá úprava situace, která podle něj poškozuje oběti StB.

Prezident Havel podepsal dopis, který je plný nesmyslů.

Podle Havla dopis tvrdí, že se něco připravuje – ve skutečnosti se nic nepřipravuje. Zpřístupňování svazků StB upravoval do letošního roku zákon č. 107/2002 Sb., od ledna 2005 platí nový archivní zákon č. 499/2004  Sb. o  archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Podle tohoto zákona jsou přístupné bez omezení archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti bývalé Státní bezpečnosti, jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě.

Tedy nic se nepřipravuje. Naopak v posledních 11 měsících, co zákon platí, žádný skandál, žádné intimní fotografie …

Václav Havel říká, že se „demokratický režim zejména chystá od komunistické tajné policie převzít její dělení na nepřátelské osoby a na ty ostatní“. Není to tak. Navíc přesně totéž ve skutečnosti navrhují signatáři petice – doslova jde o lustrace naruby – vyberme ty, kteří byli „sledovanými osobami“ a buď  omezme přístup k jejich svazkům, nebo zakrývejme citlivé údaje o jejich životě.

Dvojka  Václav Havel – Jan Křen se nalezla v podobné situaci v roce 1996, když prezident napsal prof. Křenovi osobní gratulaci k jeho 65. narozeninám,  v němž stojí: „Také já si velmi vážím Vaší celoživotní vytrvalé práce, a to nejen na poli historické vědy.“

Ten „detail“, který mně vadí v tomto dopise, představují slova „celoživotní“ a „věda“.

 

Bořivoj Čelovský

 
18. 11. 2005