Archív  
 
Z kádrového posudku orgána Státní bezpečnosti Vendelína OKURKY
 

                            

Kpt.Vendelín Okurka je nemanželským synem havíře Klementa Jaburka a Magdy Marynčákové,   prodavačky Masokombinátu v Porubě. Matka požívá  v  sousedství pověst veselé, ale jinak slušné  soudružky.

Soudruh  Okurka vede uspořádaný život, je svědomitý, ukázněný a politicky je na dostatečné výši. V kolektivu je oblíbený. Nemá podstatných charakterových nedostatků, má uvědomělý poměr k lidově demokratickému zřízení a k Sovětskému svazu.  Jeho příbuzní nejsou nijak zvláště

kompromitováni.  Je si vědom nedostatků u svých příbuzných. Je spolehlivý dělnický kádr.

Po prostudování kádrového materiálu nevznikly žádné rozpory ani nejasné věci.

      

(Z kádrových posudků několika příslušníků StB.)

 

 
15. 10. 2005