Archív  
 
Krycí jména „Advokát“, „Lojza“, „Jirka“, „Trenér“ („Čejka“) a „Věra“
 

Archivářka Vladimíra Vaníčková [W] ve třetím čísle Sborníku Archivu ministerstva vnitra připomenula v krátkém sloupku význam dokumentů StB jako „autentických dokumentů“, které spolu s dalšími prameny umožňují zkoumat atmosféru „panující v historické obci v raných normalizačních letech“. Uvedla také konkrétní příklad: pozorovací svazek, který Státní bezpečnost evidovala pod krycím jménem „Kniha 2“. Autorka uvádí dva příslušníky StB a několik krycích jmen spolupracovníků a tajných spolupracovníků StB, jejichž zprávy považuje pro dané téma za významné. U dvou krycích jmen uvedla jejich skutečného nositele, pod krycími jmény „Trenér“ a Čejka“ evidovala StB jako svého tajného spolupracovníka historika Bohumila Černého. Dodejme, že Bohumil Černý v osmdesátých letech používal pro stejné účely také ještě jedno krycí jméno – „Rybář“. Sloupek Vladimíry Vaníčkové je v přepsané podobě připojen níže.

 

*      *        *

 

Advokát, Cestář, Lojza. Jirka, Trenér (Čejka); a Věra, všechno spolupracovníci a tajní spolupracovníci StB, se zapsali do dějin historiografie. Vzhledem k tomu, že objektové svazky týkající se proble­matiky historických pracovišť po roce 1968, byly v prosinci 1989 zničeny, zůstávají jejich zprávy (spolu s dalšími dokumenty) jedním z mála autentických pra­menů, které nám umožňují nahlédnout do atmosféry panující v historické obci v raných normalizačních letech. Pozorovací svazek „Kniha 2“ v němž jsou soustředěny, byl zaveden v dubnu 1970 s cílem zmapovat veškeré dění ohledné vzniku, vydání a distribuce tzv. Černé knihy. Zvláště zajímavé jsou poznatky Trenérovy, neboť ten koncem let šedesá­tých operoval přímo v terénu, tedy v Historickém ústavu ČSAV. (Pozn. Trenér alias Čejka, vlastním jménem Bo­humil Černý, v 50.-70. letech pracoval pro II., III., a VIII. správu, pro Hlavní i pražskou Správu StB.). Nesmím ovšem zapomenout na postřehy a hodnoceni mjr. Zdenka Lázny z Hlavní správy StB Praha (odbor 1-VZ) a kpt. J. Soukupa z pražské (krajské) Správy StB (6. od­bor, 2. oddělení) [W]

 

D. Tichý

 

 

 
Historický klub (125.1 kB)

28. 11. 2005