Archív  
 
Starost Národního bezpečnostního úřadu o Ing. Kotzyho
 

 

V článku Česká kocovina, zveřejněném 4. října 2005 na internetové stránce www.celovsky.cz, jsem nabídl úředníkům z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) archivní dokumenty o spolupráci Ing. Vladimíra Kotzyho se Státní bezpečností. Protože se doposud neozvali, rozhodl jsem se 23. října 2005 zeptat mluvčího Ministerstva zahraničních věcí ČR, kdo je odpovědný za prověrku někdejšího velvyslance ČR v Kanadě. Dne 25. října 2005 jsem obdržel od Mgr. Víta Koláře následující odpověď: „Prověrku má na starosti Národní bezpečnostní úřad a MZV ji žádá pro všechny zaměstnance MZV. Prověrka má omezenou platnost a musí být o ní vždy zpravidla po pěti letech žádáno znova.“ Protože hora stále nejde Mohamedovi vstříc, podávám dnes elektronickou formou žádost se stejným dotazem, tentokrát přímo NBÚ (dotazy.nbu@nbu.cz): „Kdo byl odpovědný za prověrku Ing. Vladimíra Kotzyho, nar. 19.4.1941 v Třebíči, před jeho zaměstnáním v ministerstvu zahraničních věcí v roce 1997?“

 

 
Dotaz na MZV a odpověď (22.5 kB)

25. 10. 2005