Archív  
 
Předseda KSČM „Falmer“
 

 

 

Gratulujeme panu Vojtěchu Filipovi k jeho zvolení předsedou KSČM. Jako dárek mu přinášíme kopii osobního svazku, kde je popsána jeho několikaletá spolupráce se Státní bezpečností. JUDr. Vojtěch Filip (nar. 13. ledna 1955) byl 15. dubna 1986 získán jako ideologický spolupracovník StB mjr. Lubomírem Antalem pod krycím jménem „Falmer“. Řízen byl Oblastním odborem S-StB České Budějovice, součástí 42. odboru I. správy SNB (odborem rozvědky StB, který se zabýval západoevropskými státy a NATO).

 
IS Falmer (786.1 kB)

02. 10. 2005