Archív  
 
Seznam příslušníků StB Ostrava
 

Seznam příslušníků StB z krajské správy SNB Ostrava 1990

Seznam příslušníků StB z krajské správy SNB Ostrava, které 16. února 1990 ministr vnitra ČSSR Richard Sacher rozkazem č. 266/1990 zařadil „do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky“, obsahuje celkem 497 osob. Personální rozhodnutí souviselo s předchozím zrušením Státní bezpečnosti, které bylo nařízeno rozkazem federálního ministra vnitra z 31. ledna 1990: „Všichni její příslušníci museli odevzdat zbraně, služební průkazy a byli převedeni do zálohy.“ (Jiří Suk: Labyrintem revoluce. Praha 2003, s. 359.) Hlavní pozornost veřejnosti se již v tomto období upnula na spolupracovníky bývalé tajné policie a nikoliv na osoby, které je řídily a úkolovaly. Státní bezpečnost a Komunistická strana Československa zůstala ve stínu. Pokud bývalí příslušníci StB odešli ze služby - ať již odešli sami nebo byli nuceni odejít v souvislosti s prověrkami před občanskými komisemi (v roce 1990 bylo z více než 57 000 příslušníků SNB propuštěno pouze 7 778 osob, z toho jen 74 proto, že odmítly podepsat novou služební přísahu - dodnes slouží u Policie ČR okolo 1100 někdejších příslušníků StB) - začali pobírat tisícové částky jako tzv. odchodné a výslužné. Většina bývalých příslušníků StB byla postupně převedena do personální evidence Úřadu na ochranu ústavy a demokracie (nové tajné služby). Těžko si představit větší paradox. (Radek Schovánek: Kádry rozhodují vše, In: Bořivoj Čelovský: Oči a uši strany. Šenov u Ostravy 2005, s. 32-33.) Publikovaný dokument je příspěvkem k poznání minulosti Ostravy a jeho okolí.

 
Seznam příslušníků STB (2.7 MB)

16. 09. 2005