Archív  
 
Komunističtí generálové
 

Jistě jste se někdy zamysleli nad nevalnou popularitou našich politiků. A také jste nejednou slyšeli, že to či ono by se  za komunistů nemohlo stát. Jsem přesvědčen, že tato malaise není vinou demokracie. Jsou to naši politici, kteří dali demokracii špatné jméno.

 

Česká republika měla smůlu hned od pádu komunistického impéria. Bylo v něm příliš sametu. Naši vyjednavači vyjednali „lousy deal“ a tak staré  kádry a jejich pravicové odštěpky zůstaly u žlabu. Stačí se jen podívat na obec pražských historiků – ale o tom někdy jindy.

 

Dnes mluvíme o armádě, o strážcích našeho národa. Je tomu těžko věřit, ale naše křehká demokracie byla v rukou generálů lidové armády skoro po celý rok - 69 % všech generálů československé generality byli ještě na těch místech, která jim svěřila KSČ. Ti, kteří se odebrali do důchodu, neumírali hladem, neboť zajisté věděli o „zakopaných pokladech“. 

 

Dovolím si říci, že všichni byli skalní komunisté, nebo aspoň komunisté, kteří prošli několikerým kádrováním (jejich jména najdete níže). Byla to rozhodně parta, která se lišila od těch vojáků, kteří po únoru 48 byli vyhozeni z armády, protože bojovali proti nacistům v době, kdy komunisté tleskali Hitlerovi.

 

Nejbolestnější je však vzpomínka na osud tří generálů, Heliodora Píky, Aloise Lišky a Karla Janouška v rukou režimu, který vychoval generály lidové armády. Píka byl komunisty popraven, Liška a Janoušek museli prchnout do  Anglie.

 

Obsazení hlavních funkcí v ČSLA

Zpráva komise prezidenta ČSFR pro vyšetření činnosti ČSLA v listopadových dnech  1989 ze 17. 10. 1990

 

Funkce k 17.11.1989      Hodnost, jméno, příjmení  Funkce k 17.10.1990    

Ministr národní obrany        arm.gen.Milan Václavík       v důchodu

 

Náčelník gen. štábu           arm.gen. Miroslav Vacek     ministr obrany

1.ZMNO                            


Náčelník hlav.polit.            genplk. Jaroslav Klícha        v důchodu

správy ČSLA

 

Zástupce ministra             genpor. Emil Líška               v důchodu

nár. obrany                           

 

Náč. hlav. správy              genpor. Florián Rygál          v důchodu

pozemních vojsk

 

Velitel letectva                 genpor. Josef Remek         v důchodu

               

Velitel PVOS        genpor. Matyáš    voj. přidělenec  v BLR nyní odvolán


Náčelník hlav. týlu        genpor. Milan Pavlíček        v důchodu

 

Náčelník civilní             genpor. Josef Marušák        v důchodu

Obrany

 

Náčelník kádrové        genpor. Vojtěch Brčka         v důchodu

správy ČSLA

 

Náčelník vyzbroj.        genplk. Vladimír Šmakal         v důchodu

a tech. zabezpečení

 

Náčelník operační        genpor. Josef Vincenc        náčelník Hlavní

správy  gen. štábu-                                          správy pozemních

zást. náč. GŠ                                                  vojsk

 

Náčelník zpravodaj.        genpor. Anton Slimák        náčelník gen. štábu

správy gen. štábu

 

Velitel Západ. voj.        genpor. Mojmír Zachariáš  předst. ČSLA ve

okruhu                                                          Spojených ozbroj.

                                                               silách Varš. Smlouvy

 

Náčelník štábu ZVO        genpor. Václav Grohman    velitel ZVO

 

Zástupce velitele ZVO     genmjr. Josef Kylař        zůstává ve funkci

 

Náčelník polit. správy      genpor. Oskar Marek        v důchodu

ZVO

 

Velitel 1. A                   genmjr. Milan Polák        zůstává ve funkci

 

Náčelník štábu 1. A        genmjr. Ivan Halva        zůstává ve funkci

 

Velitel 1. td            plk.gšt. Zdeněk Zbytek        odvolán z funkce,

                                                                 přeložen na MNO

 

Velitel 2. msd        genmjr. Jiří Šrámek              náč. VVP Vyškov

 

Velitel 19. msd            plk. Jiří Glos                 zůstává ve funkci

 

Velitel 20. msd        genmjr. Miloslav Matějka     zůstává ve funkci

 

Velitel  4. A            genmjr. Miroslav Petr        zůstává ve funkci

 

Náč. štábu 4. A        genmjr. Zdeněk Svoboda   zůstává ve funkci

 

Náčelník 4. td           plk. Jan Holba                zůstává ve funkci

 

Velitel 9. td           plk. gšt. Frant. Náhončík    zůstává ve funkci

 

Velitel 3. msd        genmjr. Ivan Todavčič        zástupce náčelníka        voj. Akademie

Velitel 15. msd        plk. gšt. Milan Miťka        zůstává ve funkci

 

Velitel Východního     genpor.Imrich Andrejčák   zůstává ve funkci

voj. okruhu

 

Náčelník štábu VVO   genmjr. Josef Tuchyňa    zůstává ve funkci

 

Zástupce velitele VVO     genmjr. Jiří Egg        zůstává ve funkci

 

Náčelník politické        plk. Štefan Fabián         v důchodu

správy VVO

 

Velitel 13. td            plk. gšt. Ján Pančík        zůstává ve funkci

 

Velitel 14. td.        Plk. gšt. Marián Horský        zást. velitele VVO

                                                              pro civil. obranu

 

Velitel 10. LA        genpor. Ladislav Sochor        v důchodu

 

Velitel 30.sbold        plk. gšt. Ján Mokoš        náčelník Vysoké

                                                               let.voj. školy

 

Velitel 2. d PVOS      genmjr. František Váňa      zástupce velitele

                                                                 letectva a PVCS

 

Velitel 3. d PVOS   plk. gšt. Štefan Gombík        zůstává ve funkci

 

 
28. 08. 2005