Archív  
 
Dvě německé knihy
 

Bylo to tento pátek, když jsem při večeři zachytil krátkou zprávu na ČT 1 o nové knize nazvané Die Benešs Dekrets. O knize podával hromadu informací historik Helmut Wagner, vydavatelé a rovněž historici H. Timmermann a Emil Voráček, s politováním, že kniha je dostupná jen v němčině.

Troufám si říci, že podobná promoce knihy psané v německém jazyce na televizi v zemi, jejíž posluchači nemluví německy  (méně než 1 %), může mít politický a nikoliv obchodní motiv.

Autor tohoto textu je zvláště citlivý v této  záležitosti. Koncem září t.r. vyšla  německá kniha nazvaná Germanisierung und Genozid napsaná  přinejmenším s toutéž vědeckou vážností (potvrzenou čtyřmi profesory našich univerzit a  obsažným úvodem z pera jednoho z čelných německých historiků, rektora univerzity v Augsburgu dr. dr. h.c. Josefa  Beckera).

Dodnes nebylo řečeno a napsáno u nás ani jediné slovo o této knize, která má vyplnit „bílé místo“ ve vědecké literatuře našeho  souseda a zároveň ve vědomí německé mládeže.

Ano, já jsem autorem této knihy a  zároveň jejím financierem.

Je to kniha psaná nejen  v jazyku našich sousedů, ale i v jazyku jejich obětí (u nás se připravuje její 4. české vydání).

 

 

 

 

 

 

 
31. 12. 2005