Archív  
 
Není policajt jako policajt
 

 

„Naší povinností zde v exilu byla by, podle mého názoru, v prvé řadě práce na organizaci bezpečnostní služby ihned po osvobození Československa, ovšem za předpokladu, že ČSR bude osvobozena  vojenským zásahem západních velmocí a tyto poskytnou čsl. exilu k tomu potřebnou podporu.

Bylo by přímo tragické, kdyby se opakoval rok 1945. Jsem si jist, že tentokráte situace by byla daleko horší, jelikož v roce 1945 mohl celý sbor četnictva a policie  jako celek ihned vykonávati službu.  /…/ Dnes by byla situace daleko horší, protože převážná většina příslušníků SNB musí býti ze sboru ihned propuštěna. /.../“

Praporčík František Link O. Horovi, 29. 8. 1950.

 

 „Politická situace není moc růžová. Ale musíme věřit. Komunismus se musí poznat. Pak je možno proti němu bojovat. /…/

Je to, bratře, zajímavé sledovat, jak těžce se rodí v Německu policie. Jak veřejnost kritizuje, napravuje a radí. /…/“

Praporčík Alois Stáňa O. Horovi, 12. 10. 1950.

 

Bořivoj Čelovský, „Emigranti“. Tilia 1998.

 
17. 08. 2005