Archív  
 
Čeští intelektuálové a čeští novináři
 
      Když jsem probíral situaci tisku v ČR, nemohl jsem se nepozastavit u našich novinářů. Atituda většiny mne nenadchla, což mě inspirovalo k sepsání  životopisu typického zaprodance z doby protektorátu,  Emanuela  Vajtauera. Jako contrapoint jsem se dal do psaní biografie Lubora Zinka, který ve službě své vlasti a demokracii strávil 59 let v dvojitém exilu.


      Novináři ve službě německých nakladatelů o žádné z  obou knih nenapsali  ani slova. Prostě mlčeli. Víme proč.
      
      Během stále častějších návštěv staré vlasti byl jsem udiven houfy Čechů, hlavně intelektuálů, kteří jezdili do Německa, mnozí na účet německých institucí. Byla to většinou jednosměrná cesta na německé útraty. Tento provoz byl tak ohlušující, že jsem se  začal obávat dalšího objetí, jehož  medvědí verzi jsme právě opustili. Není divu, vždyť tato procesí vedl sám pan prezident. Napsal jsem o tom knihu, kterou jsem nazval Mnichovský syndrom; měla tento úvod:


      „Symptomatologie Mnichovského syndromu: pozvolný, ale neodolatelný pocit symbiotické příchylnosti obětí násilnického aktu k jeho pachatelům. Tento šalebný duševní stav je namnoze vyvolán laskavými gesty  pachatelů; oběti věří, typicky sveřepě, v jejich benevolenci.
Symptomy zpravidla zůstávají latentní po celá desetiletí. Na rozdíl od Stockholmského syndromu (viz kapitolu 7) Mnichovský syndrom náleží do rodiny masového pocitu úzkosti, neboť tento  angst  jen zřídka postihuje ojedinělé osoby. Syndrom nese jméno města, jež se po roce 1938 stalo synonymem pro pokusy stále většími ústupky uspokojit nároky nenasytného dravce.“


      Sigismond Freiberger, Ein Beitrag zur Diagnostik einiger psychopathologischen Phänomena in der Beziehung zwischen ungleichen Partnern (völlig umgeargeitete Ausgabe), Mährisch Ostrau, Cäsar Axel Springer-Verlag, 2001.
 
      Ač kniha byla rozebrána takřka přes noc, nikdo nevyřešil rébus, který jsem dal do úvodu.  Tak jsem to učinil v druhém  vydání:

Sigismond Freiberger  Sigmund, rodák z Freibergeru (Příbor), čili Sigmund Freud

Ein Beitrag
– Tato kniha neexistuje, ačkoliv nejméně jeden autor ji  zahrnul do seznamu jím přečtené literatury a dokonce z ní citoval.

Mährisch Ostrau
  - předválečné německé jméno města vedle mého rodiště Heřmanic.

Cäsar Axel Springer
  -  jméno německého tiskového magnáta.

Rok 2001
-  v příštím století, ve kterém předpovídám německou dominanci všemu českému.

Symptomatologie Mnichovského syndromu -
je popis mé percepce chování obětí Mnichova a jeho následků, zabalený podle vzoru Stockholmského syndromu do psychiatrického slangu.

To bylo před osmi lety. Myslím si, že jsme nyní o něco  blíže  mé zahořklé předpovědi.

 
14. 07. 2005