Archív  
 
Svinstvo
 

 

Opožděně se mi dostal do rukou Zpravodaj Historického klubu roč. 15 (2004), č. 2. Obsahuje mimo jiné tuto zprávu svého předsedy:

„Prof. Pešek  se vyjádřil k některým článkům či proslovům z poslední doby (články B. Čelovského v Literárních novinách napadající prof. Křena, ale i V. Havla a obviňující je ze spojení     se sudetoněmeckým landsmanšaftem, dále proslov M. Grebeníčka v Poslanecké sněmovně 17. listopadu…)“

Že mne prof. Pešek spojil v jedné větě se jménem komunistického předáka, jsem ochoten připsat jeho vkusu. Horší ovšem je, že trpí halucinacemi:  Jak jsem mohl obvinit Křena a prezidenta Havla ze spojení s landsmanšaftem, když jsem tohoto slova v celé debatě  ani jednou nepoužil? Měl by vědět, že tento spolek je jen nepatrnou částí Německa, o kterém jsem mluvil.

Používám této příležitosti, abych vyjasnil jeden bod Peškova dopisu Literárním novinám ze dne 8. listopadu 2004. Prof. Pešek jej ukončil: „Jsem pověřen výborem Sdružení historiků ČR – Historického klubu, abych Vám sdělil, že byste se za takové svinstvo měli stydět.“ „Svinstvem“ Pešek nazývá moji tvorbu.

Byl jsem zvědav, z  jakého důvodu dvacet historiků mohlo  Peška pověřit takovýmto poselstvím. Poslal jsem proto dne 2. prosince 2004 všem členům výboru Historického klubu svoji brožuru Český historik, která obsahuje podstatný materiál k této kontroverzi. Dvacet dopisů a žádná reakce. Dodnes si lámu hlavu, proč?

 

Bořivoj Čelovský

 

 
12. 10. 2005