Archív  
 
Jednosměrná cesta
 

O malé výpravě dvaceti nadšenců minibusem do bavorského  hlavního města v den výročí podepsání hanebné smlouvy jsem již krátce psal. Tímto aktem jsme chtěli připomenout výročí Mnichova a zároveň informovat o poválečných plánech německých nacistů s českým národem. Propůjčení státního vyznamenání Franzi Olbertovi ze sudetoněmeckého Ackermanngemeinde „za zásluhy o republiku“ mne nutí se k tomuto tématu vrátit.

 

Při této příležitosti a na tomto místě jsme chtěli „pokřtít“ mou knihu Germanisierung und Genozid (Hitlers Endlősung der tschechischen Frage. Deutsche Dokumente 1933-1945),   která vyplňuje mezeru v dosavadní německé vědecké literatuře o Hitlerových úmyslech co počít s českým národem. Mezi 700 dokumenty v knize o 500 stranách není ani jeden, který by nebyl veřejně přístupný. Avšak nevím o německé knize, která tyto dokumenty použila. Česká kniha So oder so, ve které jsem použil český překlad těchto dokumentů, vyšla již ve třech vydáních a je zcela rozebrána. Poprvé jsem se pokusil vydat tuto knihu v Německu před pěti lety v hamburském Ostinstitutu   pomocí peněz jednoho cigaretového magnáta; na doporučení jednoho známého sudetoněmeckého historika kniha nevyšla.

 

Na „křest“ knihy do Mnichova bylo pozváno 15 redakcí německých novin - nedostavil se ani jeden novinář,  nikdo z pozvaných organizací landsmanšaftu a pan Štecher z mnichovského Českého centra, kde jsme hodlali „křest“ uskutečnit, den předtím zrušil naši rezervaci s výmluvou na Oktoberfest. Nakonec se nad námi smiloval pan Špaček z restaurace Sv. Václava. A to nebylo vše. Na poslední den onemocněl známý německý historik, který přislíbil pronést proslov, ….

 

A tak dokumentace o nepředstavitelných úmyslech Hitlerů, Heydrichů a Franků zůstala nadále skrytá před jejich národem, který se snaží o Geschichtsbeweltigung.

 
Bývalá bodova NSDAP v Mnichově, místo podpisu Mnichovské dohody (1.8 MB)
Místnost, kde byla 30.9.1938 podepsána Mnichovská dohoda (214.4 kB)
Niemand ist gekommen ... (163.1 kB)
Mnichovský svatý Václav nás zachránil (315.9 kB)

07. 11. 2005