Archív  
 
Polopravdy
 

Křenova argumentace: nic než silná slova.

V roce 1961 Křen napsal:

„Z našich novějších dějin lze stěží najít druhé období tak zaplněné buržoazními falzifikacemi a legendami. /…/ Záplavě literatury tohoto druhu vévodily Benešovy Paměti, před Únorem masově v desetitisícových  nákladech šířené a propagované. /…/ Laštovičkova práce „plení celou tuto houšť výmyslů, polopravd a legend.“ 1)

1) Jan Křen,„Rozsáhlá práce o dějinách zahraničního odboje za druhé světové války“, Příspěvky k dějinám KSČ, 1961, s. 117.-

B. Laštovička, (1905-1981), člen prominentní komunistické nomenklatury, autor knihy V Londýně za války(z „přísně stranického stanoviska“), Praha 1960.

 

V roce 2004 Křen napsal:

Čelovský zveřejnil článek ze „špionážního slídění a  konstrukcí  a zkombinoval v něm nepravdy, polopravdy, překrucování z kontextu vytrhaných citátů se svými mnohokrát již otištěnými smyšlenkami – dohromady směsice, z níž  každá pravda  vychází  zcela  zkomolena.“ 2)

2. Křenův dopis do redakce Českého dialogu, č.9/2004,  s. 26.

 

 
26. 02. 2006