Archív  
 
Orgán StB Josef Šindelář z Valdic má problém s alkoholem
 

 

 

Vyjádření:     Dne 21. ledna 1956                                                            

 

Dne 20. ledna 1956 v 8.00 hod. jsem byl vyslán za služebním úkolem s por. Kučerou a řidičem s. Jorem. V uvedený den mělo být provedeno vázání kandidáta agentury. Kandidát se do místnosti nedostavil do 10.00 hod. V místnosti jsem byl přítomen společně se s. Kučerou, kdy v rozhovoru mně sdělil, že když kandidát se nedostavuje, abychom věc projednali se s. Janků, což také bylo učiněno. Dále prohlásil, že by rád se stavil na pivo, neb má žízeň. S uvedeným jsem souhlasil. Odešli jsme z místnosti ven před budovu, kde stálo naše služební auto, řízené s. Jorem. S. Jora jsme vzbudili s tím, že jdeme na pivo, zda-li jde s námi. Prohlásil ano, a řekl, že sám má velkou žízeň. Společně asi v 10.20 jsme přišli do místnosti hostince u Šuků. Zde jsme si dali pivo. Oba uvedení říkali, že by si rádi spravili chuť, a proto jsem objednal 3 malé odlivky kořalky. Po prohlášení, co s malými, jsem objednal velké. Ještě jsme nepili, když jsem viděl kolem hostince jít kandidáta agentury, proto po poradě se s. Kučerou jsem za ním odešel a dostihl jej před samou obcí Soudná. Uvedenou záležitost jsem projednal a vrátil jsem se po projednání do uvedeného hostince. Zde jsme společně vypili uvedený alkoholický nápoj. Po tomto vypití jsem se díval na hodinky, přičemž s. Kučera prohlásil, abych se na ně nedíval a poručil ještě jednou kolem. Opět jsme uvedené vypili. Po tomto vypití jsem chtěl již, abychom odjeli, a proto jsem celou útratu i poručený nápoj s. K. zaplatil. Nyní však poručil další nápoj s. Jor a uvedeným způsobem jsme dále pokračovali. Skončili jsme s pitím v hostinci asi v 11.45 a odjeli jsme služebním autem do budovy MV, kde s. Kučera hlásil s. náčelníkovi, že jsme se opili ve službě a žádáme o potrestání. Po delším rozhovoru se s. náčelníkem tento nás posílal domů si lehnout. Uvedeného rozkazu jsme neuposlechli.

Dne 21. ledna 1956 uvedená záležitost byla řešena s. mjr. Šuvarinou, s. kádrovým pracovníkem a s. náčelníkem OO-MV Jičín. Vyjádření píši na základě jejich rozhodnutí.

Sám po příchodu do místnosti OO-MV jsem se v podnapilém stavu rozhodl, že si podám žádost o zproštění služby v MV, což jsem také učinil. Na svoji žádost o propuštění ze služeb MV trvám a prosím, aby mně byla schválena a jako odstrašující příklad a jako předseda ÚO-KSČ byl propuštěn.

Motiv celého jednání byl v tom, že během rozhovoru vedeném v hostinci, jsem zjistil, že oba dále uvedení byli den předtím rovněž v některém hostinci, a to do tří hodin ráno. Kde, mně není známo. S. Kučera rovněž sdělil, že má rozbitou hlavu a neví, kdo mu přes ni praštil, proto oba také měli žízeň. Během dalšího jednání viděl jsem, že tato zábava, zpočátku nevinná, se řítí k vyvrcholení, neb již v podnapilém stavu s. Kučera sdělil, že chce být zbaven funkce zástupce a nyní, že k tomu rozhodně dojde. Rovněž já i s. Jor v rozhovoru jsme si vzájemně stěžovali, že takto dále nejde sloužit, neb na to nestačíme, samé papírování a jelikož za chvíli nebudeme moci řádně plnit svoje povinnosti, že je lépe jít dřív než déle do jiného zaměstnání. Jinak se mluvilo o rodinách, těžkostech, které z výkonu služby s tímto máme apod. Vyvrcholení celé pitky bylo v tom, že s. Kučera počal plakat, když jsem prohlásil, že když o tom dokážeme mluvit v hospodě, že to půjdeme říci náčelníkovi a prohlásil, že tímto bychom ho zničili, neb jako iniciátor pitky by byl označen on a má tři děti. Po tomto jsme ihned z hostince odešli. Dále jest již vše rozvedeno.

Dnes, kdy jsem střízlivý, chápu význam služby v MV, provedl jsem také rozhovor se svojí manželkou, která rovněž s mým dalším postupem souhlasí. Abych psal, že svého činu lituji apod., vymlouval svůj poklesek, kterého jsem se dopustil, že nemá cenu …….

 
19. 10. 2005