Archív  
 
Historický klub
 

Zpravodaj Historického klubu

Do rukou doc. J. Kociana

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Vlašská 9
118 40 Praha 1

V Ostravě, 7. března 2006

Vážený pane docente,

s nepokojem v duši jsem dočetl Váš dopis z 1. března 2006 – s nevírou jsem jej přečetl podruhé. A je tomu skutečně tak, moje odpověď na urážlivý dopis prof. Reimana (Otevřený dopis Bořivoji Čelovskému, In: Zpravodaj historického klubu, roč. 16, 2005, č. 1) nebude otištěna.

Jeho dopis jsem si přitom přečetl teprve ve Zpravodaji - ač jsem výslovným adresátem dopisu, nikdy jsem ho poštou nedostal.

Nejasně píšete, že se redakce Zpravodaje chce věnovat také jiným tématům, zřejmě chcete naznačit, že není dostatek místa pro mou odpověď. Připomínám pro pořádek – Reimanův dopis má několik tiskových stran, má odpověď několik odstavců. Také připomínáte, že jsem svou odpověď již zveřejnil na internetových stránkách, ty jsou ovšem mé osobní – nejedná se tedy o stránky Historického klubu ani o Zpravodaj historického klubu, kde byl Reimanův dopis otištěn.

Historický klub již zažil několik polemik, ostatně jednu z nich jsem zahrnul do vzpomínkové knihy o historiku dr. Hanzalovi. Dobře si také vybavuji mlčení všech členů vedení Historického klubu, když jsem se každého z nich písemně dotázal, zda skutečně pověřili svého někdejšího předsedu prof. Jiřího Peška, aby se o mém díle vyjadřoval jako o „svinstvu“.

Shrnu tedy celou věc do jediné věty – ve Zpravodaji historického klubu, který se prezentuje jako časopis obce historiků, byl otištěn dlouhý útočný dopis, adresátovi či spíše napadenému však již nebyl dán prostor ke krátkému vyjádření.

Že jste  právě Vy porušil základní přikázání publicistického desatera auditur et altera pars, mi naznačuje, že to musela být mimořádná síla, která Vás přivedla k tomuto rozhodnutí.

Doufám, že celou záležitost ještě zvážíte a mou odpověď otisknete. V opačném případě Vás ujišťuji, že seznámím členy naší profese s podivným návykem, který mi připomíná spíše doby dávno minulé, kdy se na mou hlavu a dílo také snášela pohana, aniž bych se mohl na stránkách oněch časopisů vyjádřit.

S pozdravem

Bořivoj Čelovský

 

 

 

 

 

 
22. 04. 2006