Archív  
 
Chutzpe
 

Pane Reimane,

 

odpovídám na Váš Otevřený dopis Bořivoji Čelovskému  (In: Zpravodaj historického klubu, roč. 16, 2005, č. 1), ač jsem jej sám doposud neobdržel. Zasílám tuto odpověď současně redakci Zpravodaje v důvěře, že bude jistě uveřejněna.

Hned v prvním odstavci Vašeho textu nalézám hrubý omyl: tvrdíte, že jste v listopadu 2004 (Literární noviny) uvedl „na pravou míru“ můj popis okolností pobytu Jana Křena a Václava Kurala v Brémách v roce 1983. Mohu Vás ujistit, pane Reimane, že jste o okolnostech vycestování a jednání obou zmíněných historiků u ministra vnitra Jaromíra Obziny na „pravou míru“ mnoho nového neuvedl; na to si musíte počkat ještě nějaký den, než vyjde kniha, kde bude tato otázka vysvětlena.

Urážíte hned dvě univerzity, když mne, jejich odchovance, viníte z toho,  že nevidím žádný rozdíl mezi jednotlivými Ueberreste. Dokonce jsem sepsal větší práci s titulem La methode de la sience de l´histoire.  Kritika pramenů se přece vyučuje hned v prvním semestru, z tohoto důvodu  pochybuji, že jste na moskevské univerzitě dostal více než návod k historickému materialismu.

Musím obdivovat Vaši chutzpe. Ponechme stranou Vaší rodinnou tradici, nikdo nemůže za činy svých rodičů (Vás otec byl členem KSČ více než padesát let a byl již ve dvacátých letech jedním z agentů Kominterny), sám jste ovšem budoval v Československu dvacet let dělnickou diktaturu a nyní hovoříte o páchání zla člověkem, který prchal před komunisty čtyřicet let. Co je ve skutečnosti moje „vina“ a v čem spočívá ono „zlo“? Pouze jsem zveřejnil část svazku, který k Vaší manželce vedla jako ke své evidované tajné spolupracovnici Státní bezpečnost. Co mne přivedlo k paní „Máši“? Byla to četba o jejích zájezdech do Prahy, Moskvy, Paříže a Berlína  v době, kdy KGB lovila nejen v Sovětském svazu „kosmopolity“...

Bořivoj Čelovský

 
16. 01. 2006