Archív  
 
Ota Hora o korupci
 

Ota Hora: [1]

„Zdárný vývoj a výkon bezpečnostní  služby záleží  na jasných zákonech, podložených  předpisech a zejména na lidech, na mravní a  odborné kvalitě

osob, jímž je tato služba svěřena. Proto  tolik záleží na tom,aby jejich služba byla řízena s krajním pocitem spravedlnosti, práva, nestranickosti a s objektivním   hodnocením  jejich výkonů. (Výkřiky komunistických poslanců).

 

Demokracie umožňuje kontrolu.  Diktatury kontrolu znemožňují.

 

Běda státu a národu, který by včas všemi prostředky a  energicky od nejmenších až  po nejvyšší  nevymýtil  úplatkářský mor který zachvacuje mnohé slabé povahy. Začíná to   nevinnými  úplatky a končí to závratnými částkami.

 

Všichni  občané jsou si před zákonem rovni. Všichni mají právo na včasné a spravedlivé  vyřízení své  záležitosti. Všichni občané  republiky musí bojovat  proti tomuto zlu.  Korupce musí být vymýcena i v našem národě.“

 

(Z proslovu poslance Oty Hory v Národním shromáždění v Praze, 21. 11. 1946.

B. Čelovský, „Emigranti“. Tilia 1998, s. 22 n).

 

Jak vidět, mnoho se za půl století nezměnilo, snad jen lidé.       

 

Najde se v dnešní sněmovně ČR jeden poslanec,  který  pronese  tato slova  a prokáže svou upřímnost  skutky (otevře  své knihy, daruje polovičku svých poslaneckých příjmů charitě, prohlásí, že se vzdává poslanecké imunity po ukončení svého ústavodárného mandátu?….). POCHYBUJI.[1] Ota Hora, 1909-1997,  nekompromisní bojovník za demokracii, v exilu  1948-1989.

 
17. 08. 2005