Archív  
 
Špatné svědomí
 

      Při přípravě německého vydání knihy So oder So, jsem  se zastavil u Rozkazu K.H. Franka z posledních dnů války. Musel jsem se divit proč mně vzalo plných sedm let než jsem porozuměl pravému významu tohoto zdánlivě běžného  memoranda. Cituji z něho bez komentáře, neboť čtenáři nemohou být tak zabedněni jako já.

Zásadní rozkaz!

V důsledku ohrožení Rudou armádou, je nejvyšší zásadou zachování národní podstaty, hlavně našich žen a dětí. Evakuace území ohroženého nepřítelem, případně odsunutí německých žen a dětí co nejdále ze zbývajícího území Protektorátu, se musí provádět všemi prostředky. Dopravní prostředky musí být opatřena za všech okolností, případně i na úkor hospodářství a jiné dopravy, třeba i dopravy dělníků.

I. Evakuace popř. odsunutí se provede v tomto pořádku:

1.     těhotné ženy bez ohledu na pracovní nasazení,

2.     ženy s dětmi do 10 let bez ohledu na pracovní nasazení,

3.     ostatní ženy. Jen ženy v podstatných klíčových pozicích a nepostradatelné  pomocné síly mohou zůstat až na konec.

II. V těchto jednotlivých skupinách lidí platí s okamžitou platností následující stupně naléhavosti (podle stupně ohrožení):

               1. rodiny příslušníků bezpečnostní policie a SD,

                2. rodiny příslušníků německé justice, pokud byli činní v záležitostech trestního práva,

3. rodiny politických vedoucích a úředníků až po vrchního vládního radu,

4.     ostatní.     

III. Provedením tohoto rozkazu jsem pověřil SS-Standartenführera Fischera, který je oprávněn provést všechna nutná opatření a udělit nutné směrnice.

Rozkaz státního ministra K.H. Franka, 19. 4. 1945.

 
01. 08. 2005