Archív  
 
Dotazník StB vyplněný „orgánem“ Milanem Kleníkem (1945).
 

Bez vyznání

Nebyl členem jiných politických stran

Nebyl jsem po r. 1945 trestně ani soudně stíhán

Neobdržel jsem žádná vyznamenání

Nekonal jsem základní voj.službu

Nebyl členem jiných politických stran

Nebyl jsem po r. 1945 trestně ani soudně stíhán

Neobdržel jsem žádná cizí vyznamenání

Nekonal jsem vojenskou službu

Nebyl ve vládním vojsku

Nebyl v odboji

Nebyl v zahraničních armádách

Nebyl ve  Španělsku, ani v SSSR

Nebyl v čsl. armádě po r. 1945

Neznám žádné cizí řeči

Nebyl jsem v zahraniční

Nemám akademický titul

Neměl žádné funkce ve státních úřadech

Neměl žádné funkce ve stranických orgánech

Neměl žádné funkce v odborech

Nesloužil jsem u policie ani četnictva, ani jsem    nespolupracoval se zpravodajskými a jinými orgány

    Nežádal jsem za první republiky a okupace o přijetí do státních služeb

Nebyl jsem zařazen  během služby u státní policie

Nebyl jsem v koncentračním táboře

Nebyl jsem za okupace členem aktivistické organizace

Nebyl jsem během služby v bezpečnosti za okupace zařazen u německé policie ani nikde jinde
Únorových událostí v r. 1948 jsem se celkem nezúčastnil

Nejsem členem žádné náboženské sekce

Nezúčastnil se za okupace domácího ani zahraničního odboje

Z příbuzných nebyl nikdo za okupace členem aktivistických organizací

Nikdo z mých příbuzných po r. 1945 nebyl trestně ani soudně stíhán

Z mých příbuzných nesloužil nikdo u policie ani četnictva

Nikdo z příbuzných, pokud vím, nepracoval se zpravodajskými orgány apod.

Nikdo z příbuzných nebyl za okupace pronásledován a vězněn v koncentračním táboře

Nemám finančních ani alimentačních závazků

Nemajetný

 

Čtení tohoto  slovníku negativů vzbuzuje dojem, že jde o člověka, který nikdy nic neudělal a - kdybych jej neznal osobně-  ani neexistoval.

 

 
25. 11. 2005