Archív  
 
„Hledisko využitelnosti…“
 

V příloze otištěný strojopis byl napsán na objednávku Státní bezpečnosti zřejmě v roce 1970. Neznámý autor v něm nejdříve popsal zahraniční kontakty a politickou orientaci několika známých českých historiků (vedle jiných Josefa Polišenského, Františka Kavky, Otty Urbana či Jana Havránka), kteří v tomto období působili na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Ačkoliv není dokument podepsán, představuje natolik unikátní doklad dobového pronikání tajné policie do historické obce, že si zaslouží být uveřejněn. Snad vyprovokuje věcnou debatu pamětníků, která  by mohla.  pomoci blíže osvětlit některé dobové okolnosti. Originál dokumentu je součástí svazku ideového spolupracovníka komunistické rozvědky, krycí jméno „Parlament“, registrační číslo 44372.

 

Poznámka: Zabělená místa v dokumentu neznamenají, že máte poruchu na Vašem přijímači.                  

 

D. Tichý                                    

 
Příloha (524.7 kB)

23. 11. 2005