Archív  
 
Ráj zločinců
 

      Nepodléhat násilí - to bylo v rodině Mašínů zákonem. Podplukovník Josef Mašín byl  sice v březnu 1939 donucen odevzdat svůj meč, ale pokračoval v boji, jak mu to kázala čest ruského legionáře. Trio důstojníků Mašín – Balabán – Morávek se stalo legendou českého odboje; všichni tři zaplatili svým životem. Mašínova žena strávila zbývající léta války v koncentračním táboře, Mašínovy děti vyrůstaly bez rodičů.

     
Když synové dospívali, hnědý teror byl nahrazen terorem rudým. Tentokráte nepřáteli nebyli cizinci, nýbrž lidé vlastní krve. Nebylo to již gestapo, nýbrž StB, která byla vykonavatelem rozkazů cizích mocipánů. „Orgánové“  této komunistické policie se rekrutovali z nižších sociálních vrstev, takže  bylo snadné je přeměnit v nástroj zrůdného režimu. Dnes čteme s nevírou slova služební přísahy, kterou rekruti  SNB podepisovali: „Přísahám, že budu bránit vždy a všude mužně a neochvějně, nešetře své krve ani života, bezpečnost státu, bezpečnost všech jeho občanů, lidově demokratické zřízení a revoluční vymoženosti pracujícího lidu vedeného dělnickou třídou k socialismu. Jestliže poruším slavnostní přísahu, nechť mne postihne tvrdý trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu.“

      Ti, co podepsali tento zločinecký kontrakt proti vlastnímu národu, nemohli očekávat souhlas od lidí, kteří ctili opačné principy. Tak jako jejich otec vzal zbraň do rukou proti německým zločincům, stejně i bratři Mašínové učinili proti komunistickému teroru. Když se rozhodli prchnout na Západ, bylo jim  v tom bráněno. Kdyby byli zatčeni, očekával je nejvyšší trest. Šlo jim tedy o život. Jejich útěk zanechal za sebou tři mrtvé v Československu a sedm v Německu. Dva členové Mašínovy skupiny neprošli a byli popraveni. Matka Mašínů byla zatčena a zemřela ve vězení. Strýc Ctibor byl popraven.

      Zákon č. 198/1993 v § 3 prohlašuje:  „Odpor občanů proti tomuto /komunistickému/  režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyhlašovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.“ Vláda, která prohlašuje komunistický režim za zločinný, současně nazývá bratry Mašíny zločinci.

     
Tato do nebe volající ironie se zrodila za vlády chartistů. Ovlivněná     skutečnou silou v zemi, reformními a méně reformními komunisty, vláda  přijala princip právní kontinuity, který umožňuje kolaborantům se zločinným režimem  postavit  před   soud národní hrdiny.

 
16. 08. 2005