Archív  
 
Před zákonem jsme si všichni rovni
 

Nedávno jsem v denním tisku četl o kauze přítele předsedy vlády Jiřího Paroubka. Podnikatel Bohumír Ďuričko byl 22. července 2005 označen ve zpravodajství Radiožurnálu za tajného spolupracovníka StB a již 27. července 2005 se čtenáři MF Dnes mohli seznámit se stručným obsahem jeho svazku, který Odbor archivní a spisové služby MV ČR zpřístupnil již za několik dní. Podle Ústavy ČR jsou si všichni občané České republiky rovni. Těším se, že vyžádané svazky, které bývalá StB vedla k současné ministryni školství a bývalému velvyslanci v Kanadě budu čekat také pouze několik dnů.

 

Příloha:

Žádost o zpřístupnění svazků bývalé StB podle zákona č. 499/2004 Sb.

 V Ostravě 9. srpna 2005

Odbor archivní a spisové služby MV

Ministerstvo vnitra

pošt. schr. 21/ASU,

17034 Praha 7

 

Věc: Zpřístupnění dokumentů podle zákona č. 499/2004 Sb.

Na základě znění zákona č. 499/2004 Sb. vás žádám o zpřístupnění následujících svazků bývalé StB:

1.     svazek vedený k Petře Buzkové, nar. 17.12.1965, krycí jméno Pavla, registrační číslo 45958, archivní číslo 802858

2.     svazek vedený k Vladimíru Kotzymu, nar. 8.4.1941, krycí jméno Inženýr, registrační číslo 22515, archivní číslo 733954

Žádám o písemnou odpověď, kdy si mohu uvedené svazky přijít prostudovat do badatelny AMV.


Dr. Bořivoj Čelovský
Zapletalova 3
710 00 Ostrava 

 
25. 08. 2005