Archív  
 
Ještě o kolektivní vině
 

      V lednu t.r. jsem napsal malou esej o kolektivní vině. Poslal jsem ji do Lidových novin. Jeden redaktor, jehož jméno si podržím pro sebe, byl článkem nadšen a několikrát mě ujistil, že článek bude uveřejněn.  Dne 1. února jsem obdržel elektronickou poštou dopis, ve kterém mně tentýž redaktor psal: „Domluvili jsme se, že váš článek o kolektivní vině v Lidových novinách otisknu, diskutoval jsem jej i s kolegy a nikdo nebyl proti. Když jsem jej ale dnes na poradě předložil k vydání, strhla se kolem něj obrovská debata. Jejím výsledkem je, že text neotiskneme, protože jako redakce LN jsme zásadními odpůrci vyhlašování kolektivní viny, a to jak Němců, tak Čechů či kohokoli jiného. Je mi líto, že jsem vás mystifikoval, ale byl jsem od pátku až do dnešního poledne přesvědčen o tom, že článek vyjde.“

      Bohužel dopis nejmenuje, kdo byl rozhodujícím agentem tohoto rozhodnutí.  Jsou jen dvě možnosti: buďto Herr Hirtreiter, nebo hlídač ideologické čistoty Lidovek.

 
14. 07. 2005