Archív  
 
Jan Křen v očích kolegů *
 

                   

 

„Pramen /historik Jiří Kořalka, krycí jméno TAJEMNÍK/ hovořil s bývalými členy výboru již zrušeného  Historického klubu – Josefem Hanzalem a Petrem Čornejem, kteří pramenu sdělili, že Jan Křen a Václav Kural  jsou na  ročním  stipendijním  pobytu v NSR na základě doporučení  bývalého MV ČSSR s. Obziny, u kterého před svým odjezdem byli na jednání. Hanzal** s Čornejem se shodovali před pramenem v názoru, že Křen s Kuralem jako  historikové nejnovějších dějin  nedosahovali nikdy ani průměrné historické úrovně a vždycky byli více politikové než  historikové. Tento názor, jak před  pramenem uvedli, potvrzuje i současná skutečnost, že  ke stipendijnímu pobytu v NSR jim  vlastně  dopomohlo MV ČSSR.“

* Záznam č. 17/83 mjr. JUDr. Sedláka, 27. 10. 1983, č. 4111,  sv. 3. (815564).

 

** J. Hanzal, autor jediných dějin  českého poválečného dějepisectví, nalézá Křenovo „stěžejní“  dílo Do emigrace „ještě v komunistickém zajetí“. J.  Hanzal, Cesty české historiografie 1945 – 1989 (Praha, Karolinum 1999), s. 128.

 

 

 
10. 11. 2005